ปี 2553 ร่วมกันทำความเป็นธรรมทางสังคมให้ปรากฎ

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

ปี 2553 ร่วมกันทำความเป็นธรรมทางสังคมให้ปรากฎ
เปิดอ่านได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/fairness