ปี 2554 เริ่มที่ชีวิตจิตใจ สู่ความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

เริ่มที่ชีวิตจิตใจสู่ความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/from_the_heart_and_soul