ปี 2555 โครงการการพัฒนาโครงการ ศึกษาผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ต่อสุขถาวะชุมชนท้องถิ่น

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

ปี 2555 โครงการการพัฒนาโครงการ ศึกษาผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่อสุขถาวะชุมชนท้องถิ่น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/effect