ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ ๙ “เผชิญหน้าภัยคุกคามยาเสพติด หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” Facing Drug Threat Post 2015

29 October 2015


 (ดาวน์โหลดเอกสาร) การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ ๙
“เผชิญหน้าภัยคุกคามยาเสพติด หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
Facing Drug Threat Post 2015
5-7 สิงหาคม 2558 โรงแรม พีชลากูลน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่

 • วันที่ 5 สิงหาคม 2558
  • Plenary Lecture 1
   • 1.245 ปี งานโครงการหลวง
   • 02 Narcotic Crops Survey_21dec2004
   • ปปสกระปี่5สค58
   • แม่ฟ้าหลวง_งานประชุมยาเสพติดแห่งชาติที่กระบี่
  • Special Lecture
   • Kamlangjai_Chatchai (Word)
   • Kamlangjai_Chatchai (Power Point)
  • Symposuim 1
   • 1.2 Community Reintegration_Narisara
   • การคืนคนดีสู่สังคม จ.กระบี่_ท่านวัชรินทร์
   • กุญแจ 9 ดอก เขื่อนผาก Final
   • นำเสนอเขื่อนผาก
   • สรุปพ่อแม่อาสา @กระบี่ 5 สิงหาคม_ใจรัตน์
  • Symposuim 2
   • 1.1 NPS & Drug Profile_Kanyanan
   • 1.4 NPS & Drug Profile_Chaiyuth
   • Presentation NPS
  • Symposuim 3
   • อ.กนิษฐา – การค้ายาเสพติดและรูปแบบการจำหน่าย
  • Symposuim 4
   • 4.3 Gambling – Edward
   • Symposium-Sawitri NMHS 2013
  • Symposuim 5
   • 1.3พลิกยุทธศาสตร์ป้องกันการใช้สารเสพติด
  • Symposuim 6
   • 1.1 School -based prevention_Parnrudee
   • 1.2 School-based Prevention_Ornanong
   • 1.3ภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในบริบทสังคมไทย

 

 • วันที่ 6 สิงหาคม 2558
  • Plenary Lecture 2
   • 1.2 Drug Monitoring Problem_Naramon_new
   • krabi_conference by Viroj
  • Plenary Lecture 3
   • 1.1 Early_Childhood_Prevention-Rungsan
   • 1.2 Early_Childhood_Presentation_Josep
   • Symposuim 7
    • 1.2 Thailand Drug Abuse Monitoring_Chuanpit
    • Presentation by the ASEAN Secretariat – Drug Free ASEAN- Krabi
  • Symposuim 8 (ไม่มีไฟล์)
  • Symposuim 9 (ไม่มีไฟล์)
  • Symposuim 10
   • 1.4Krabi ALI Guidelines
   • Psychosocial Rx (Pichai) Krabi
   • Recommendations for biological Rx substance
   • Recommendations_addictionRx_Rasmon
  • Symposuim 11
   • Prescription drug abuse- Somsmorn
   • prescription drugabuse -นัยนา
   • prescriptionabuse -อภิศักดิ์
  • Symposuim 12 (ไม่มีไฟล์)

 

 • วันที่ 7 สิงหาคม 2558
  • Plenary Lecture 4
   • 1.1 Current Drug Tratment and Rehabilitation in Thailand_Vittawan
   • 1.2 community based treatment_Ali
  • Symposuim 13
   • 1.2 COMMUNITY REINFORCEMENT APPROACH_Ali
   • 1.3 allsop Krabi final 7 Aug 2015
  • Symposuim 14
   • MA MRI1 AA
   • MA MRI2 Neuropsyc Exam 3Aug15 no VDO
   • MA MRI3 KU
   • Neuropsychological Exam update