งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ปฏิบัติการ ความรู้ และ กระบวนนโยบาย”

18 August 2018


ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ปฏิบัติการ ความรู้ และ กระบวนนโยบาย”

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม จุมภฏ-พันธ์ทิพย์ ชั้น 4
อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงค์
https://goo.gl/forms/IPVB9KZg62N99Od72