เชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในงาน “Greening Agri-food Systems, Ensuring Rural Sustainability and Promoting Healthy Socioeconomic Transformation in South-East Asia”

3 November 2017


ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงาน

“Greening Agri-food Systems, Ensuring Rural Sustainability and Promoting Healthy Socioeconomic Transformation in South-East Asia”

วันที่ 23 – 25 มกราคม 2561
“หมดเขตส่งบทความ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560”

ดาวน์โหลด (Downloads)

  • กำหนดการเข้าร่วมประชุม
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (Contact)