ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7

12 November 2018


สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดการสมัคร ดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม