เวิร์กช็อป “ความเป็นธรรมทางสุขภาพ” – รับสมัครผู้ร่วมเรียนรู้

7 August 2018


ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการมีชีวิตเปี่ยมสุขภาวะอย่างไร?

หน่วยวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม (HuSE) สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายวิชาการเพื่อสังคมเป็นธรรม (JuSNet) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รับสมัครผู้ร่วมเรียนรู้ “ความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ครั้งละ ๒๕ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑) ตั้งแต่วันนี้ – ๑ กันยายน ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑