ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 (1 อัตรา)

30 November 2018


ประกาศสถาบันวิจัยสังคม

เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 (1 อัตรา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม