ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ปี 2549 (เรื่อง 5)

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

  • ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล โดย ร.ต.อ.คมสัน เลขาวิจิตร