ติดต่อสถาบัน

ที่อยู่

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 5 อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์

02-218-7396, 02-218-7385

โทรสาร

02-255-5523