ติดต่อสถาบัน

ที่อยู่

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 4 และ 5 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์

02 218 7396 หรือ 02 218 7385

โทรสาร

02 215 5523