กลุ่มผลิตงานที่บ้าน’ขาดรายได้-ไร้การเยียวยา เสนอรัฐเปิดให้ค้าในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานเสวนาสาธารณะ รูปแบบออนไลน์ เรื่อง “ผลกระทบ การรับมือ และการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และงานของแรงงานนอกระบบ” ของกลุ่มผู้รับงานหรือทำการผลิตที่บ้าน ผ่านเฟซบุ๊ก สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.มยุรี เสือคำราม กล่าวถึงงานวิจัย ร่วมกับ นางบุญสม น้ำสมบูรณ์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ที่ศึกษากลุ่มอาชีพผู้ผลิตที่บ้าน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้รับงานมาทำที่บ้าน (Homeworkers) ได้แก่ เย็บผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้า และผู้ผลิตเพื่อขาย (Self-employed) ได้แก่ แกะสลัก

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.isranews.org/article/isranews/100100-isranews-covid-la.html?fbclid=IwAR3IRREyXAAukO39iWIq9o1k4r5dj5kNXn3WrofpvjHYyEOFxjoP8svikqM

ดูการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ Facebook เพจ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.facebook.com/chula.cusri)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564