แรงงานนอกระบบ รับผลกระทบโควิด 19 สูญเสียรายได้ ไร้งานทำ

สสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
https://www.hfocus.org/content/2021/05/21699

เผยแพร่เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564