แรงงานนอกระบบยุคโควิด(1) ‘แผงลอย’แหล่งอาหารคนเมือง

ในเดือน กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาสาธารณะ ในรูปแบบออนไลน์ ในชุดหัวข้อ “ผลกระทบการรับมือ และการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และงานของแรงงานนอกระบบ”  เริ่มด้วยตอนแรกคือกลุ่ม “หาบเร่แผงลอย” ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยในฐานะแหล่งอาหารและอาชีพของคนรายได้น้อย และยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะ “ดินแดนอาหารริมทาง (Street Food) ชั้นเลิศ” เป็นที่เลื่องลือในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติในยุคก่อนไวรัสโควิด-19 ระบาด

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.naewna.com/likesara/587667

ดูการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ Facebook เพจ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.facebook.com/chula.cusri)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564