แรงงานนอกระบบยุคโควิด(2) ‘ผลิตที่บ้าน’วิกฤติมาอาชีพหาย

ข่าวจากงานเสวนาสาธารณะ รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “ผลกระทบ การรับมือ และการฟื้นฟู ชีวิตความเป็นอยู่และงานของแรงงานนอกระบบ” ตอน กลุ่มคนทำงานภาคการผลิต ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้ทำการผลิตที่บ้าน จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมี ดร.บวร ทรัพย์สิงห์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

การเสวนาดังกล่าวจะทำให้เห็นสภาพสถานการณ์ มาตราการที่เกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามของรัฐที่จะมารับมือของผู้ใช้แรงงาน รวมไปถึงการเสนอข้อเสนอต่อภาครัฐของวงเสวนากลุ่มผู้รับงาน และทำการผลิตที่บ้าน

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.naewna.com/likesara/588167

ดูการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ Facebook เพจ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.facebook.com/chula.cusri)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564