คนโรงงานในเมืองกัมพูชา ‘ทำอาหาร’ เวลาไม่เอื้อ..คุณภาพชีวิตขาดหาย

ข่าวจากงานบรรยายสาธารณะความมั่นคงของมนุษย์ และความเท่าเทียม ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “ทักษะการทำอาหารเพื่อความอยู่รอด ในชุมชนแออัดของพื้นที่อุตสาหกรรม กลางกรุงพนมเปญ กัมพูชา” โดยผู้บรรยายคือ ซารี เซง (Sary Seng) นักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำหน่วยปฏิบัติการวิจัยฯ และ ฮานวิเดส ดาววิสาน (Hanvedes Daovisan) นักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำหน่วยปฏิบัติการวิจัยฯ และ ดร.ศยามล เจริญรัตน์ (Sayamol Charoenratana) อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าว

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.naewna.com/local/588528

ดูการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ Facebook เพจ Human Security and Equity (https://www.facebook.com/HuSE.Chula/videos/687695265402747) หรือ บน Facebook เพจ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.facebook.com/chula.cusri)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564