หาบเร่แผงลอย | รายการรอบตัวเรา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์วิชยา โกมินทร์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ผ่านรายการรอบตัวเรา หัวข้อเรื่อง “หาบเร่แผงลอย” สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz #ChulaRadioPlus