ชุมชนไร้ตัวตน ไร้สิทธิเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน กทม.

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล นักวิจัยชำนาญการประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ถ้าไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้ง ชุมชนเหล่านี้จะอยู่นอกเลนส์ นอกสายตากทม. จึงขอเรียกรูปแบบการปกครองแบบนี้ว่ามันเป็นโครงสร้างการปกครองที่ไม่เห็นตัวคน คือไม่เห็นหัวคน ที่ไม่ได้จดทะเบียน เป็นรูปแบบการปกครองที่สร้างความเหลื่อมล้ำระดับพื้นที่โดยตัวมันเอง“ สุรางค์รัตน์  จำเนียรพล นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวไว้

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://theactive.net/read/community-quality-life/?fbclid=IwAR3OITa8ZZ3un5XFPx4YdqKKUOBCVbbZ09ORVUtu3E7zPvCigguxaPZ_jJI

เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565