จากการระบาดของโควิด-19 ถึงภาวะเงินเฟ้อ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะรุนแรงและยาวนานต่อแรงงานนอกระบบ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร (WIEGO, 2565) สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อกลางปี 2564 คนทำงานนอกระบบ หรือคนทำงานที่ไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงานส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 40 ของรายได้ก่อนเกิดการแพร่ระบาด ในช่วงการแพร่ระบาดพวกเขาต้องนำเงินออมที่มีออกมาใช้ กู้หนี้ยืมสิน อดมื้อกินมื้อ พยายามปรับตัว หาทางรอด ด้วยการทำงานเดิม หรือทำงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้มีรายได้สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แรงงานนอกระบบจึงถือเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบทางเศรฐกิจที่รุนแรง และมีความเสี่ยงสูงมากในการกลับมาฟื้นตัว แรงงานบางคนถึงกับกล่าวว่า เขาคงต้องใช้เวลาอีก 5 ถึง 6 ปี จึงจะกลับมามีสถานะทางเศรฐกิจเหมือนเช่นก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thaipost.net/articles-news/180426/

เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565