รายการวิทยุนับเราด้วยคน ตอน “ชีวิตแรงงานนอกระบบในยุควิกฤตของแพง”

เมื่องานที่ทำอยู่รายได้ไม่แน่นอน สวัสดิการไม่มีรองรับ สถานะไม่ค่อยมั่นคง แต่ภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพกลับสูงขึ้น ๆ ในทุกวัน ยุคเศรษฐกิจที่ข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ส่งผลอย่างไรบ้างต่อการใช้ชีวิตของพี่น้อง #แรงงานนอกระบบ จะทำอย่างไรให้อยู่ได้ในวิกฤตเช่นนี้ พอจะมีแนวทางใดบ้างที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องแรงงานนอกระบบได้

📣 มาติดตามข้อมูลทั้งหมดนี้กับ คุณปรีชา ไทยสงเคราะห์ ประธานสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร และดร. บวร ทรัพย์สิงห์ นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📌 ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน ชีวิตแรงงานนอกระบบในยุควิกฤตของแพง

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00-18.00 น.

ทางสถานีวิทยุ FM 105 MHz.

🎧 คลิก ‼http://nbt1.prd.go.th/liveradio/live-fm105.html

รับฟังย้อนหลังได้ที่ 👉https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C-GK2T&v=421608733043304