ลูกจ้างทำงานบ้าน | รายการรอบตัวเรา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ผ่านรายการรอบตัวเรา หัวข้อเรื่อง “ลูกจ้างทำงานบ้าน” สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz #ChulaRadioPlus