ปัญหา ‘หาบเร่แผงลอย’ ก้างชิ้นใหญ่ผู้ว่าฯ กทม. ที่ต้องเริ่มแก้ในระดับเขต

การบริหารจัดการหาบเร่แผงลอย ถือเป็นหนึ่งในสี่นโยบายเร่งด่วนของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังผ่านมาครบ 100 วัน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ร่วมด้วยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ ‘หาบเร่แผงลอย : ก้างชิ้นใหญ่ เรื่องท้าทายผู้ว่าฯ’ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 29 กันยายน 2565 ซึ่งมีการเชิญผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลายฝ่ายร่วมพูดคุยว่าการแก้ไขหาบเร่แผงลอยของผู้ว่าฯ กทม. ไปถึงไหนแล้ว

ผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย ปรีชา ไทยสงเคราะห์ ประธานสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร เขมิสา โคกทับทิม ตัวแทนหาบเร่แผงลอยและสมาชิกสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร แสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย วิรัตน์ สายแวว หัวหน้ากลุ่มงานกิจการพิเศษ ส่วนตรวจและบังคับการ 1 สำนักเทศกิจฯ ปฏิญญา แสงนิล หัวหน้ากลุ่มงานบังคับคดี 2 กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจฯ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.บวร ทรัพย์สิงห์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://prachatai.com/journal/2022/10/100985

เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565