วงเสวนาขอ “จ้างเหมา-เอาท์ซอร์ส-ซับคอนแทรค” ต้องเข้าถึงความเป็นธรรมตามสิทธิแรงงาน

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2566 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการจัดนิทรรศการ “ฅนทำการผลิตที่บ้าน (We’re Home-based workers)” โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (Homenet Thailand) รวมถึงมีวงเสวนา “ฅนทำการผลิต(น่ะ) มีสิทธิ์ไหม?” ซึ่ง นางกชพร กลักทองคำ ประธานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปัจจุบันแม้จะมีงานเข้ามาให้ทำจำนวนมาก แต่ปัญหาคือคนทำงานไม่สามารถรับงานโดยตรงได้ อย่างกลุ่มรับงานของพวกตน ก็ยังรับงานมาต่อเป็นทอด
ที่ 3 

ซึ่งการรับงานของกลุ่มคนรับงานไปทำที่บ้าน เหตุที่มีปัญหาทั้งค่าจ้างที่น้อยและไม่สม่ำเสมอ รวมถึงอาจถูกโกง เพราะคนรับงานไม่ได้ติดต่อกับผู้ว่าจ้างโดยตรง แต่มีคนกลางที่เป็นผู้กว้างขวาง มีชื่อเสียงรู้จักคนมากมายไปประมูลงานมาได้ แล้วก็ผ่านเซลล์มาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งอย่างกลุ่มตนที่เป็นทอดที่ 3 ร้อยละ 70 มีอุปกรณ์การทำงานเกือบครบ แต่ในกรณีที่ทำไม่ทันก็จะต้องส่งต่อไปให้ทอดที่ 4 ที่ 5 รับไปทำต่อ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าว Like สาระ – วงเสวนาขอ ‘จ้างเหมา-เอาท์ซอร์ส-ซับคอนแทรค’ ต้องเข้าถึงความเป็นธรรมตามสิทธิแรงงาน (naewna.com)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566