วอนผู้บริโภคใส่ใจที่มาสินค้า-บริการ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่แรงงานผลิต

ในการเสวนาหัวข้อ “ฅนทำการผลิต (น่ะ) มีสิทธิ์ไหม?” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการ “ฅนทำการผลิตที่บ้าน (We’re Home-based workers)” โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (Homenet Thailand) เมื่อช่วงต้นเดือนต.ค. 2566 ที่ผ่านมา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายบวร ทรัพย์สิงห์นักวิชาการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นถึงการขับเคลื่อนประเด็นคนทำงานรับเหมาช่วง หรือคนรับงานไปทำที่บ้าน ให้ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน ว่า ด้านหนึ่งก็ต้องทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.naewna.com/local/763456

เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566