โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.3 – 21 มค 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.3 (ออกอากาศวันที่ 21 มกราคม 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : ค่าจ้างขั้นต่ำ
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “นวัตกรรมทางสังคม” คืออะไร……?
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : Application TinkTook