โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.4 – 28 มค 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.4 (ออกอากาศวันที่ 28 มกราคม 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : Socio-Engineering Approach โครงการพระราม 4 โมเดล
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : Platform BCGhy (บีซีจีฮาย)