โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.6 – 11 ก.พ. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.6 (ออกอากาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : ความรักของแม่: คนทำงาน
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : แรงงานคืนถิ่น (1)
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : ปัญหา PM2.5 ในพื่นที่ภาคเหนือตอนบน