โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.7 – 18 ก.พ. 2024

🎧 ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.7 (ออกอากาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567) ในประเด็นดังนี้

  • 📟 ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “Love & Consent” กับ คุณวิภาพรรณ วงษ์สว่าง
  • 📻 ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : แรงงานคืนถิ่น (Ep.2) กับ ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี
  • 🎙 ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “แนวทางในการลดความความรุนแรง ของ PM2.5 ในพื่นที่ภาคเหนือตอนบน”