โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.8 – 25 ก.พ. 2024

🎧 ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.8 (ออกอากาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567) ในประเด็นดังนี้

  • 📟 ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “ความรักหลายหลาย กับ พรบ.สมรสเท่าเทียม” กับ ผศ.เคท ครั้งพิบูลย์
  • 📻 ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : ”สถานการณ์สุขภาพนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย“
  • 🎙 ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”