โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.9 – 3 มี.ค. 2024

🎧 ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.9 (ออกอากาศวันที่ 3 มีนาคม 2567) ในประเด็นดังนี้

  • 📟 ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “ความรักกับศาสนา” กับ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
  • 📻 ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “ประสบการณ์การทำงานการเพื่อสร้างสันติภาพและลดความขับแย้งในพื้นที่ 3 ชายแดนภาคใต้” กับ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
  • 🎙 ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานการพัฒนาของชุมชน”