โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.10 – 10 มี.ค. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.10 (ออกอากาศวันที่ 10 มีนาคม 2567) ในประเด็นดังนี้

  • 📟 ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “ผู้หญิงและเยาวชน กับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้” กับ ผศ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
  • 📻 สนามปฏิบัติการ : “เด็กจนน้ำ” กับ ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล
  • 🎙 ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “ทำความรู้จักกับลูกจ้างทำงานบ้าน”