โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.11 – 17 มี.ค. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.11 (ออกอากาศวันที่ 17 มีนาคม 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “แรงงานข้ามชาติและแรงงานข้ามชาติผู้หญิง” กับ ศิววงศ์ สุขทวี
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน กับ กสทช.” กับ รศ.ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล และ ดร.อเนกพล เกื้อมา
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “ประเด็นท้าทายของลูกจ้างทำงานบ้าน”