โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.12 – 24 มี.ค. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.12 (ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “เสียงของผู้หญิงที่ยังดังไม่พอ” กับ ดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “ธนาคารขยะชุมชน” กับ ดร.พรพจน์ ศรีดัน
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “แนวทางสนับสนุนลูกจ้างทำงานบ้าน”