โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.13 – 31 มี.ค. 2024

🎧 ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.13 (ออกอากาศวันที่ 31 มีนาคม 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “พลังงานทางเลือก” กับ ดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “นวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการขยะ” กับ ดร.พรพจน์ ศรีดัน
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “แนวทางสนับสนุนลูกจ้างทำงานบ้าน ep.2”