โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.15 – 14 เม.ย. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.15 (ออกอากาศวันที่ 14 เมษายน 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “คนทำงานกับการท่องเที่ยว” กับ ผศ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” กับ ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “ความเสี่ยงของคนทำงานกลางแจ้งในช่วงอากาศร้อน”