โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.16 – 21 เม.ย. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.16 (ออกอากาศวันที่ 21 เมษายน 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “สิทธิในอากาศสะอาดของทุกคน” กับ ผศ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “สถาปนา 50 ปี สถาบันวิจัยสังคม ย้อนอดีตและก้าวต่อไป” กับ นายปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “แนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของคนทำงานกลางแจ้งในช่วงอากาศร้อน”