โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.17 – 28 เม.ย. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.17 (ออกอากาศวันที่ 28 เมษายน 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “งานดูแลในสังคมสูงวัย” กับ ผศ.ดร.สุเนตร สุวรรณละออง
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “SROI COVID” กับ ดร.พรพจน์ ศรีดัน
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “โรคและอาการป่วยช่วงหน้าร้อน”