โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.18 – 5 พ.ค. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.18 (ออกอากาศวันที่ 5 พฤษภาคม 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “ผังเมืองเรื่องส่วนรวม” กับ คุณรัฐภูมิ วงค์ประดู่
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “อนาคตของความยั่งยืน” กับ คุณปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “ทำความรู้จักกับภัยแล้ง”