โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.20 – 19 พ.ค. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.20 (ออกอากาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “เมือง สิ่งแวดล้อม คน ที่เดินไปด้วยกัน” กับ คุณภราดล พรอำนวย
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับร้านค้าปลีกกัญชา” กับ ดร.ศยามล เจริญรัตน์
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนพื้นเมือง”