โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.19 – 12 พ.ค. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.19 (ออกอากาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “การละครเพื่อการสร้างสังคมถ้วนถึง” กับ คุณศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “ประกันสังคม ม.40 กับแรงงานนอกระบบ” กับ คุณวิชยา โกมินทร์
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “รับมือกับปัญหาภัยแล้ง”