โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.21 – 26 พ.ค. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.21 (ออกอากาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “การทำงานกับคนเปราะบาง” กับ คุณสิทธิพล ชูประจง
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “How Co-production of Knowledge can Create Social Transformation” กับ คุณปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “แนวทางการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อชนพื้นเมือง”