โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.23 – 9 มิ.ย. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.23 (ออกอากาศวันที่ 9 มิถุนายน 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “หาบเร่แผงลอยอาชีพนี้มีทางเลือกไหม” กับ คุณวิชยา โกมินทร์
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “ก้าวผ่านสู่ความยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” กับ คุณปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “สถานการณ์ความเครียด ของเด็กและเยาวชน”