โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.24 – 16 มิ.ย. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.24 (ออกอากาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567) ในประเด็นดังนี้

  • ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “รายได้พื้นฐานกับงานที่ไม่มั่นคง” กับ ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
  • ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “โรงเรียนสนาม Ep.1” กับ รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย
  • ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย”