ปี 2555 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ-วัฒนธรรม "ตะบิง ก่อตาน" อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/cusri_annual_report2553-2554

ปี 2555 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ-วัฒนธรรม “ตะบิง ก่อตาน”