ปี 2553 ร่วมกันทำความเป็นธรรมทางสังคมให้ปรากฎ เปิดอ่านได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/fairness