ปี 2553 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อถอดบทเรียน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน เปิดอ่านได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/ad_waste_bank

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อถอดบทเรียน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน