การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO) เพื่อประกอบแพลตฟอร์ม E-commerce สินค้า BCG ภายใต้ชื่อ “บีซีจีฮาย (BCGhy)”

📢ประกาศ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO)
เพื่อประกอบแพลตฟอร์ม E-commerce สินค้า BCG ภายใต้ชื่อ “บีซีจีฮาย (BCGhy)”

🏆ชิงเงินรางวัลรวม 7,000 บาท
🚩ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2566
🚩ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์-logo-บีซีจีฮาย-BCGhy.pdf