งานเสวนา ครั้งที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลพื้นที่คุ้มครองแบบทั่วถึง

UNESCO Bangkok X ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC X สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🤔 Do you want to learn more about Indigenous Peoples and Sustainable Heritage?
คุณอยากเรียนรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์และมรดกที่ยั่งยืนใช่หรือไม่?
.
👉 Join our roundtable series! Session 1: Good practices in inclusive governance of protected areas
ขอเชิญร่วมการเสวนากับเรา ครั้งที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลพื้นที่คุ้มครองแบบทั่วถึง
📅 23 Apr 2021 | 23 เม.ย. 2564
⏲️ 9:00-11:00 (GMT+7)
.
💻 Watch the session LIVE on Zoom | ติดตามการถ่ายทอดสดการเสวนาทาง Zoom
OR Facebook LIVE หรือเฟซบุ๊กไลฟ์ @unescobangkok, @sac.anthropology, @chula.cusri
.
🎧 Interpretation will be provided. For Facebook LIVE, the session will be in Thai.
ในการเสวนาจะมีล่ามแปลภาษา การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กจะเป็นภาษาไทย
.
รายละเอียดเพิ่มเติม: [ http://bit.ly/IPSHForumTH | http://bit.ly/IPSHForumTH ]
.