งานเสวนาครั้งที่ 2 ภูมิปัญญาและความยั่งยืนของระบบนิเวศ

🤔 Do you want to learn more about #IndigenousPeoples and #SustainableHeritage?
คุณอยากเรียนรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์และมรดกที่ยั่งยืนใช่หรือไม่?
👉 Join our roundtable series! Session 2: Traditional knowledge and ecological sustainability
ขอเชิญร่วมการเสวนากับเรา ครั้งที่ 2 ภูมิปัญญาและความยั่งยืนของระบบนิเวศ
📅 7 May 2021 | 7พ.ค. 2564
⏲️ 9:00-11:30 (GMT+7)
💻 Watch the session LIVE on Zoom | ติดตามการถ่ายทอดสดการเสวนาทาง Zoom: https://unesco-org.zoom.us/j/97884000751 (Passcode: 787152) Interpretation will be provided. ในการเสวนาจะมีล่ามแปลภาษา 🎧
OR Facebook LIVE หรือเฟซบุ๊กไลฟ์ UNESCO Bangkok (English/ภาษาอังกฤษ), ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC (Thai/ไทย), สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://bit.ly/IPSHForumTH
International Year of Indigenous Languages 2019 Asia Indigenous Peoples Pact Asia Indigenous Youth Platform – AIYP #WeAreIndigenous