ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง “Peasant Movements Around the World”

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง
By Prof. Dr. Peter M.Rosset
(ECOSUR Advanced Studies Institute & CUSRI)
.
ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.- 16.00 น.
.
จะเกิดอะไรขึ้น??? เมื่อชาวนาและคนชนบททั่วโลกกำลังต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง ผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางระบบอาหาร โดยการใช้วิทยาการเกษตรและอธิปไตยด้านอาหาร
.
ติดตามได้ทาง Facebook live @Human Security and Equity